El govern polític de la justícia

Des de que Aristóteles va definir al ser humà com “zoon politikon” fins al general desprestigi que sofrix actualment la “classe” política, han passat uns quants sigles plagats de supèrbia, … Continua leyendo →

Era’s un cos a un nom pegat

“Era’s un cos a un nom pegat”, podia haver cantat aquell geni del sigle d’or espanyol nomenat Francisco Gómez de Quevedo Villegas i Santibáñez Cevallos, també conegut simplement com Quevedo, … Continua leyendo →

De juïns, prejuïns i garanties

Resum: Crítica a l’actitut de condenar al divergent o absoldre a l’afí sense respectar els valors de civilisació que suponen les garanties processals. Es reclama a l’hora de valorar respecte, … Continua leyendo →