Imputació i Llei de la Péndola

Resum: La imputació té un significat precís i servix per a garantisar els drets dels imputats.. Potser el rebedor d’una futura condena ferma dictada en totes les garanties, pero, en … Continua leyendo →

De juïns, prejuïns i garanties

Resum: Crítica a l’actitut de condenar al divergent o absoldre a l’afí sense respectar els valors de civilisació que suponen les garanties processals. Es reclama a l’hora de valorar respecte, … Continua leyendo →

Cuatro estudios sobre la competencia de la Generalitat Valenciana para legislar en materia de Derecho civil

Esta publicación argumenta la justificación histórica y jurídica de porqué los valencianos debemos tener competencia en materias de derecho civil, a la vista del marco normativo vigente, y por tanto … Continua leyendo →