Conferència a Benicarló

 
l´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS, invita als ciutadans de les comarques del Baix Maestrat, Alt Maestrat, i Els Ports a la CONFERÈNCIA » DRET CIVIL VALENCIÀ:UNA FERRAMENTA ÚTIL PELS CIUTADANS VALENCIANS» – Per què i com hem de defendre nostre dret civil modern per tindre més drets socials- prevista pel pròxim dimarts 24 de Giner a les 19:00 hores, en el MUCBE de Benicarló.

Serà un acte destinat a recolzar el Dret Civil Valencià, desprès de les Sentències del Tribunal Constitucional que ho han anulat, i contarà en les intervencions de:

• Fedérico Arnau Moya. Advocat i Professor de Dret Civil de la Universitat Jaume I.
• Vicente Gabriel Rovira, Advocat.
• José Morgan García, Advocat
• José-Ramón Chirivella Vila. Advocat i President de l´Associació de Juristes Valencians.

Participaran tambè alcaldes de les comarques, explicant el procès d´aprovació de la moció pro-dret civil valencià.

L´AJV promou diferents iniciatives per defendre l´Estatut d´Autonomía Valencia, que reconeix la competència de La Generalitat Valenciana per a legislar sobre el dret civil, igualant-nos així a la resta de pobles de tradició foral, i acabar esta injusta discriminació.
Com a conseqüència d’este restabliment de la competència, les Corts Valencianes van aprovar les Lleis següents:

• Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
• Llei 5/2011, d’1 d’abril, de Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen (coneguda com Llei valenciana de custòdia compartida).
• Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Totes estes Lleis van ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern. L’Associació de Juristes Valencians va impulsar en juny de 2015 un manifest que exigia la retirada d’estos recursos i defensava el dret civil valencià, i el va presentar en 173 municipis i nombroses entitats i associacions per a demanar-ne el suport. A hores d’ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 155 ajuntaments (que representen uns 3.800.000 valencians) s’han sumat a la petició; a banda, les Corts, el Consell de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet, així com diverses institucions i entitats públiques i privades, des d’universitats a sindicats passant per associacions culturals. Una mostra tan patent de la voluntat i el desig d’una societat no va ser suficient perquè el Govern d’Espanya retirarà els recursos d’inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una negociació que posarà fi a un conflicte que dura més de tres segles.

En definitiva, la declaració d’inconstitucionalitat de les normes valencianes de dret civil tenen greus conseqüències jurídiques i causaran un augment de la litigiositat en àmbits molt importants i sensibles de la nostra societat valenciana, per afectar al dret de família: el règim econòmic matrimonial dels valencians i valencianes casats a partir de l’1 de juliol de 2008; el règim de guarda i custòdia en les ruptures matrimonials o no matrimonials des de 2011; o les unions de fet de parelles valencianes, que tornen a quedar sense una regulació específica, i ens priva als 5 milions de valencians d’una competència prevista en el nostre Estatut.

Los comentarios están cerrados.